Na szczęścia jest energia pochodząca od słońca

Polityczne i gospodarcze aspekty paliw kopalnych są coraz bardziej wstrząsające, energia odnawialna tym samym zyskuje na popularności. Oto przegląd energii odnawialnej. Energia odnawialna jest trudniejsze do zdefiniowania, niż można sobie to wyobrazić. Zdefiniujmy pojęcie energii odnawialnej jako źródło energii, które występuje naturalnie i jest bardzo obfite. Jak na ironię, niemal wszystkie odnawialne źródła energii opierają się na energii jądrowej. Na szczęście, energia jądrowa jest w formie słońca, znajdującego się w sercu naszego układu słonecznego.

 

Jak olbrzymia reakcja jądrowa, słońce wytwarza masę promieniowania słonecznego i światła słonecznego, które jest na naszej planecie zamienione w energię. W takiej czy innej formie, światło słoneczne jest podstawą do energii słonecznej, energii wiatrowej, energii z biomasy, i tak dalej. Paliwa kopalne, z drugiej strony, są formą energii z biomasy, ale starożytnym, pełnym ograniczeń przykładem zasobów i dającym brutalne efekty uboczne w postaci zanieczyszczeń. Energia słoneczna jest najbardziej podstawową i bezpośrednią formą energii odnawialnej. W zależności od rodzaju stosowanej platformy, światło jest przekształcane bezpośrednio w energię elektryczną i ciepło.

Możesz również polubić…