Największe źródła energii odnawialnej

Globalna walka ze zmianami klimatu zachęca zarówno kraje rozwinięte jak i rozwijające się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Chodzi również o wyciągnięcie ręki w stronę odnawialnej energii. Oto kilka rodzajów odnawialnych źródeł energii, które są coraz bardziej popularne na całym świecie i będą jeszcze bardziej w najbliższej przyszłości. Pierwsze to elektrownie wodne. Energia wodna jest największym źródłem energii odnawialnej. Chociaż technologia ta jest bez zanieczyszczeń to jednak może uszkodzić morskie zwierzęta, gdyż może to wpłynąć na jakość wody. Kolejna biomasa pochodzi z przemysłowego przetwórstwa leśnictwa i wyrobów z drewna.

 

Te materiały biodegradowalne są przekształcane poprzez spalanie go w turbinie gazowej. Jest też energia geotermalna i jest jednym z najbardziej opłacalnych i niezawodnych źródeł. Energia geotermalna jest produkowana z naturalnie występującej pary wodnej pod powierzchnią Ziemi. Energia wiatru, czyli także małe elektrownie wiatrowe, które są zazwyczaj wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych. Wadą tej technologii jest to, że wytwarza hałas i jego stosunkowa droga w instalacji. Ogniwa fotowoltaiczne nie wymagają wysokiej konserwacji i produkują mniej zanieczyszczeń, a systemy solarne, jak sama nazwa wskazuje, również czerpią energię z promieni słonecznych.

Możesz również polubić…