Zanim źródła energii się skończą…

Jakie są odnawialne źródła energii i dlaczego są one ważne? Odnawialne źródła energii są absolutnie i całkowicie takimi, które ziemia potrafi uzupełnić. Te źródła energii będą nadal istnieć, chodzi o kwestię wydobywania energii z ekosystemu i dostarczanie jej do nas w postaci łatwo użytkowej. To jest zupełnie inny wymiar niż opcja głównych źródeł energii, których używamy teraz takich jak paliwa kopalne. To prawda, jeśli skorzystamy z wszystkich naszych paliw kopalnych, to one w końcu kiedyś się skończą. I to wymaga dziesiątek tysięcy lat, a może nawet dłużej aby uzyskać nowe pokłady węgla.

 

Ponieważ proces ten trwa tak długo, uważamy, że paliwa kopalne są nieodnawialne. Nikt nie żyje tak długo, aby zobaczyć czy te źródła energii znajdą się z powrotem w ziemi. Ale rozmawialiśmy o odnawialnych źródłach energii. Jakie rodzaje tych źródeł istnieją? Energia jądrowa, hydroelektrowni, wiatrowa, geotermalna, biomasy, słoneczna… Skupię się na energii wodnej, której zadaniem jest tworzenie energii dzięki wodzie. Zwykle jest tak, że zapora jest zbudowana w celu wychwytywania energii. To jest odnawialnym źródłem wspaniałej energii, z którego z powodzeniem możemy korzystać.

Możesz również polubić…